Δύο έργα ανέλαβε η Creative Marketing για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν στην ειδική υπηρεσία των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Εδαφική Συνεργασία» και έχουν τίτλο: «Ανάπτυξη και κατασκευή του διαδικτυακού ιστότοπου (Internet Site), για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και «Ανάπτυξη και κατασκευή του διαδικτυακού ιστότοπου (Internet Site), για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», αντίστοιχα. Το πρώτο έργο έχει προϋπολογισμό 6.150 ευρώ και το δεύτερο 5.700 ευρώ.