Οι εταιρείες Conceptum και M. Παπασάββας κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε τμήμα του στη Μυτιλήνη.