Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νέα έργα. Το πρώτο είναι για λογαριασμό της ΔΕΗ και έχει τίτλο «Δημιουργία Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Επιθεωρήσεων Υλικών».

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος για την καταγραφή και τη διαχείριση υλικών που έχουν περάσει το στάδιο της επιθεώρησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.948 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του δικτυακού τόπου του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η παραμετροποίηση έτοιμου ή ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού εφαρμογών, η εγκατάσταση των συγκεκριμένων εφαρμογών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στις 14.981 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.