Η ένωση των εταιρειών Γ. Μαυρογονάτος & Σία - Ξυλοτεχνολογία υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων για το έργο "Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Νομαρχιακές Δασικές Υπηρεσίες - Πιλοτική Εφαρμογή στις Δασικές Υπηρεσίες του Νόμου Κέρκυρας και του Νόμου Κεφαλληνίας και Ιθάκης". Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 400 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Παράλληλα, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση και η εταιρεία Terra για το έργο “Προμήθεια γεωγραφικών υπόβαθρων και δεδομένων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”.

Το τίμημα αυτής της σύμβασης ορίστηκε στα 150 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.