Η Effect ολοκλήρωσε την υλοποίηση έργου Προσωπικής Τραπεζικής (Private Banking) της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου. Με την μεταφορά των πελατών και των ιστορικών συναλλαγών από το προηγούμενο σύστημα στο Effect WMS ολοκληρώθηκε το έργο και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία.

Τον Σεπτέμβριο έγινε η πρώτη μαζική παράγωγη των Statement πελατών. Επίσης, η Effect ολοκλήρωσε έργο για λογαριασμό της HSBC Παντελάκης ΧΑΕΠΕΥ που αφορά στην οργάνωση και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η λύση περιλαμβάνει τον συγχρονισμό του Effect WMS με το Xρήμα, το σύστημα  υποστήριξης χρηματιστηριακών εργασιών της εταιρείας. Όλες οι κινήσεις μεταφέρονται αυτόματα ενώ η  αξιοπιστία και ακεραιότητα των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών σύγκρισης των στοιχείων των δύο εφαρμογών.