Η Intracom IT Services προχώρησε στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων με τα υπουργεία Οικονομικών της Ρουμανίας και του Μαρόκου.

Συγκεκριμένα, η Intrasoft International υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας για τα επόμενα 3 έτη. Σε συνεργασία με την IBM Ρουμανίας, η εταιρεία θα υλοποιήσει την επόμενη φάση του συστήματος EMCS (Excise Movement Control System – Σύστημα ελέγχου διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Η αξία της τριετούς σύμβασης ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Intrasoft International θα λάβει 1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών του Μαρόκου ανέθεσε στην Intracom IT Services Denmark έργο, αξίας περίπου 600.000 ευρώ, για την υλοποίηση προηγμένου συστήματος ανάλυσης κινδύνων για την Εθνική Υπηρεσία Είσπραξης Φόρων.

Σκοπός του συστήματος είναι η βελτίωση της ικανότητας της Εθνικής Υπηρεσίας στην ταυτοποίηση και επιλογή φορολογουμένων υψηλού κινδύνου για περαιτέρω έλεγχο.

Το σύστημα θα βασίζεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη ESKORT Compliance and Enforcement λύση της INTRACOM IT Services Denmark.