Σε νέες συνεργασίες με δύο από τα εμπειρότερα στελέχη της Ελληνικής αγοράς προχώρησε η Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πάγιο στόχο της την παροχή πρακτικών συμβουλών από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών.

Συγκεκριμένα, στην ομάδα της Octane εντάχθηκαν:
Α) Ο Πέτρος Γιαννουλόπουλος ως μέλος του Advisory board της εταιρείας και Εξειδικευμένος Συνεργάτης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, εσωτερικής κουλτούρας και αναδιοργάνωσης. Ο Π. Γιαννουλόπουλος είναι ένα από τα εμπειρότερα στελέχη της αγοράς στο γνωστικό του πεδίο, έχοντας διατελέσει επί εικοσαετία Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού / Group HR Director σε εταιρείες όπως η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (3Ε), η Frigoglass και ο Όμιλος εταιρειών SingularLogic. 
Β) Ο Άγγελος Χριστοδουλάτος ως Εξειδικευμένος Συνεργάτης σε θέματα αναδιάρθρωσης εταιρειών, προστασίας πιστωτών και οικονομικής διεύθυνσης. Ο Α. Χριστοδουλάτος έχει ευρύτατη εμπειρία σε θέματα οικονομικής διεύθυνσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρειών, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Οικονομικός Διευθυντής / Chief Financial Officer της Βιοϊατρική Α.Ε., της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της ΤΝΤ Μεταφορές. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει Ανώτερο στέλεχος της PricewaterhouseCoopers στον τομέα Auditing.