Η Αλφα Γκρίσιν προχώρησε στις 31 Μαΐου 2013 στην έκδοση δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων ως κάτωθι: 1. Κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους € 3.018.272, εξαετούς διάρκειας με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα. Α.Ε. και την Alpha Bank London LTD. 2.

Κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους € 1.070.00,00, εξαετούς διάρκειας με ομολογιούχο δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς. Α.Ε. Και τα δύο δάνεια θα χρησιμοποιηθούν εξολοκλήρου για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις παραπάνω Τράπεζες.

Η διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί τις ως άνω Τράπεζες για την εμπιστοσύνη και συνεργασία όλων αυτών των ετών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας,  συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική, εξωστρέφεια και στην ανοδική πορεία της εταιρείας.