Οι εταιρείες 1) Infolab και 2) Systemlan κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμός με τίτλο «προμήθεια Η/Υ και λοιπών παρελκομένων για την κάλυψη των συνολικών αναγκών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών» για λογαριασμό του Ε.Μ.Π.

Μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, προηγείται η Systemlan. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 183.509 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.