Οι εταιρείες 1) Μ. Παπασάββας και 2) Performance Technologies κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας Προμηθειών του ΓΕΣ, ο οποίος έληγε την προηγούμενη Παρασκευή (22/01/10).

Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 117 semi rugged notebooks. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 330.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.