Οι ενώσεις εταιρειών 1) Ανκο - Agiltech - Synet και 2) Geomatics - Master - Talent κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για το διαγωνισμό με τίτλο “Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 983.273 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.