Η ένωση εταιρειών 1) Unisystems (100% θυγατρική της Infoquest) - Knowledge - Αβραμίδης και η εταιρεία 2) Globo Technologies κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων των Επιμελητηρίων στα πλαίσια του Γ.Ε.Μ.Η. και δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας μείωσης της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.056.478 ευρώ.