Οι εταιρείες 1) Επιστημονικές Επιχειρήσεις και 2) Fugro Oceanor κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Δημιουργία , εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία δικτύου αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε πραγματικό χρόνο (real time)".

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαχείριση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση του Διεθνούς Σημασίας Υδροβιότοπου του Αμβρακικού Κόλπου”.