Οι εταιρείες 1) Data Concept και 2) Prisma Electronics κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο έργο με τίτλο "Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Βιστωνίδος".

Στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή. Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 180.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.