Οι ενώσεις εταιρειών 1) Profile - Geomatics - Talnet και 2) Ανκο - GET (Geospatial Enabling Technologies) - ΜΑΠ Μελετητική - Αφοι Τερζή κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Νομού Κορινθίας με τίτλο "Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας".

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελούμενου από εξοπλισμό, λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες και χαρτογραφικά δεδομένα, που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.680.672 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.