Οι ενώσεις εταιρειών 1) Byte & ΟΤΕ και 2) Info-Quest & Intracom IT Services προκρίθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά στην αντικατάσταση της κεντρικής υποδομής της ΓΓΠΣ.

Στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιρειών PC Systems, Real Consulting και SingularLogic.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση της κεντρικής υποδομής της ΓΓΠΣ (Data Center) ώστε να καλυφθούν οι πληροφοριακές ανάγκες της επόμενης επταετίας περιλαμβάνοντας τη δικτυακή υποδομή του κτιρίου της ΓΓΠΣ, την υποδομή ασφαλείας, τη βασική υπολογιστική υποδομή για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών των πολιτών τόσο μέσω του Internet όσο και μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και την αποθηκευτική (storage) υποδομή.

Επίσης προδιαγράφεται η εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη της καλής και συνεχούς λειτουργίας της υποδομής, η μετάπτωση δεδομένων στην καινούργια υποδομή, η δημιουργία εφεδρικής υποδομής και η εκπαίδευση των στελεχών της ΓΓΠΣ, ώστε να αναλάβουν τη διαχείριση του καινούργιου εξοπλισμού.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.