Η Μάρακ Ηλεκτρονική υπέγραψε δύο συμβάσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού για ισάριθμα συστήματα προσομοίωσης.

Η μια σύμβαση αφορά ένα πλήρες σύστημα προσομοιωτή μηχανοστασίου, ενώ η δεύτερη αφορά προσομοιωτή επικοινωνιών πλοίου GMDSS. Τα τιμήματα των δύο συμβάσεων ήταν 600 και 150 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.