Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. υπέγραψε συμβάσεις για δύο έργα με την εταιρεία Byte Computer.

Το πρώτο, «Λήψη υπηρεσιών εκτεταμένης υποστήριξης λογισμικών εφαρμογών και λογισμικών συστημάτων ΕΚΧΑ ΑΕ» αφορά σε υπηρεσίες Εκτεταμένης Υποστήριξης των λογισμικών εφαρμογών και λογισμικών συστημάτων της Microsoft, με την ονομασία Premium Support Services. Το δεύτερο, «Λήψη υπηρεσιών συντήρησης λογισμικών εφαρμογών & λογισμικών συστημάτων εσωτερικού δικτύου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.», αφορά σε ήδη χρησιμοποιούμενο λογισμικό της Microsoft, τόσο των χρηστών του δικτύου λειτουργικών αναγκών, όσο και διακομιστών ανεξαρτήτως δικτύου μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2018.