Η ένωση εταιρειών Neuropublic - Intrasoft International και η εταιρεία OTS συνεχίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για το έργο: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ», ύστερα από την εξέταση των δικαιολογητικών.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος είχε προκηρυχθεί και ματαιωθεί παλαιότερα, είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές και η ένωση εταιρειών Printec – Greek Geeks – Dotsoft και η εταιρεία Pricewaterhousecoopers Business Solutions. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί αύριο.