Η παγκόσμια αγορά λογισμικού αυξήθηκε το 2012 κατά 3,6% ετησίως, λιγότερο από το ήμισυ του ρυθμού ανάπτυξης που εμφάνισε το 2010 και το 2011, σύμφωνα με την IDC. Αν και η επιβράδυνση ήταν αναμενόμενη, η οικονομική συρρίκνωση στις ώριμες αγορές της Δ. Ευρώπης και της Ιαπωνίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις συνολικές επιδόσεις της αγοράς.

Εν το μεταξύ, οι αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEMA), Λατινικής Αμερικής και Ασίας/Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας) παρουσίασαν ετήσια αύξηση της τάξης του 7,2%, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν συνολικά περισσότερο από δύο μονάδες του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς για την περίοδο αυτή.

Οι ώριμες αγορές συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 85% των παγκόσμιων «ευκαιριών» για λογισμικό, αν και τα τελευταία χρόνια η ισχυρή ανάπτυξη στις αγορές αυτές έχει προσελκύσει την προσοχή των ηγετών της βιομηχανίας. Οι αναδυόμενες αγορές, αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων εσόδων απ΄ότι ο μέσος όρος της αγοράς του 14,4%.

Ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους, ξεχωρίζουν οι IBM, Oracle και SAP με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπέρασαν σε ανάπτυξη το μέσο όρο της αγοράς. Για την IBM, οι αγορές database και data management της Λατινικής Αμερικής ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες, όπως και η αγορά application server στην περιοχή CEMA και Ασίας/Ειρηνικού.

Η Oracle είχε παρόμοια αποτελέσματα στην αγορά databases και data management σε όλες τις αναδυόμενες αγορές, ενώ η αγορά του ERP είχε πολύ καλά αποτελέσματα στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού.

Ωστόσο, ο πάροχος με την ταχύτερη ανάπτυξη ήταν η SAP, με την αγορά του ERP να αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, ιδιαίτερα σε Λατινική Αμερική και Ασία/Ειρηνικό. Το data management και οι λύσεις λογισμικού infrastructure συνέβαλλαν επίσης στη συνολική απόδοση της εταιρείας στις αναδυόμενες αγορές.

Κορυφαίοι πάροχοι λογισμικού για το 2012 στις αναδυόμενες αγορές (έσοδα σε εκατ. δολ.)
Πάροχος Έσοδα 2012 (αναδυόμενες αγορές) Έσοδα 2011 (αναδυόμενες αγορές) Έσοδα 2012 (παγκοσμίως) Ποσοστό παγκόσμιων εσόδων από αναδυόμενες αγορές Ανάπτυξη 2012 (αναδυόμενες αγορές)
Microsoft 11,072 10,658 58,454 18.9% 3.9%
IBM 4,444 4,068 29,129 15.3% 9.2%
Oracle 6,150 5,516 27,826 22.1% 11.5%
SAP 3,905 3,425 16,988 23.0% 14.0%
Symantec 849 813 6,423 13.2% 4.5%
Άλλοι 22,751 21,407 203,818 11.2% 6.3%
Σύνολο 49,172 45,886 342,638 14.4% 7.2%
Πηγή: IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, Απρίλιος 2013