Δημόσια διαβούλευση που θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 27 Αυγούστου 2008, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να καταστούν προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία, οι δικτυακοί τόποι στην Ευρώπη, ξεκινώντας από εκείνους των δημόσιων διοικήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, ποσοστό 15% των Ευρωπαίων υποφέρει από κάποιας μορφής αναπηρία, ενώ πολλοί αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση ενός μικρού κειμένου σε δικτυακό τόπο ή ακόμη στην πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Η μέση ηλικία του ευρωπαϊκού πληθυσμού αυξάνεται ταχύτατα, ενώ 25% του συνολικού πληθυσμού αναμένεται να έχει περάσει τα 65 έως το 2020.

Το (World Wide Web consortium) που συστάθηκε το 1994 με τη στήριξη της Ε.Ε., καθορίζει κοινές προδιαγραφές για το διαδίκτυο, στις οποίες περιλαμβάνονται οι “Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού” (Web Content Accessibility Guidelines). Εντούτοις, το 2007, ποσοστό 5% μόνον των δημόσιων δικτυακών τόπων, και λιγότερο από 3% των ιδιωτικών, στην Ε.Ε., διαπιστώνεται να είναι “πλήρως προσβάσιμα”.