Η βίαιη και με την αίσθηση του κατ’ επείγοντος περικοπή δαπανών δεν είναι ο μόνος δρόμος για την επιβίωση μιας εταιρείας σε περιόδους ύφεσης. Ο δρόμος της αριστείας και της ποιότητας, μπορεί να είναι πιο δύσκολος, αλλά προσφέρει διαχρονικά αποτελέσματα ακόμα και μείωσης κόστους.

Κατά την προ οικονομικής κρίσεως αντίληψη των πραγμάτων, ο κύριος δείκτης μέτρησης της επιχειρηματικής αριστείας ήταν σχεδόν αποκλειστικά αυτός των καθαρών κερδών.

Οι συνιστώσες των εταιρικών στρατηγικών εστιαζόντουσαν, σχεδόν αποκλειστικά, στις απόλυτες τιμές των αριθμών, τις οποίες τις παρακολουθούσαν σε βραχυπρόθεσμο ετήσιο ορίζοντα.

Αυτές οι επιχειρήσεις υφίστανται σήμερα ένα περιβάλλον ασφυξίας, όπου προσπαθούν να επιβιώσουν με μέτρα περιστολής δαπανών και επενδύσεων, ακόμα και στον τομέα της τεχνολογίας, τα οποία τις απομακρύνουν τελικά όλο και περισσότερο από την αγορά.

Αυτό διότι τα έκτακτα αυτά μέτρα έχουν επιχειρησιακά βίαιο χαρακτήρα, μιας και η επιχειρηματική κουλτούρα δεν περιελάμβανε ποτέ έως τώρα ουσιαστικές και μακρόπνοες αρχές αριστείας.

Η κουλτούρα της επιχειρηματικής αριστείας
Αντίθετα, εταιρείες οι οποίες είχαν πάντα ενδογενείς ανησυχίες ποιότητας, προσανατολιζόντουσαν πέρα από την επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, αποκλειστικά διαμέσου των μεθόδων πώλησης, στην ανάπτυξη μιας αριστείας τέτοιας που να διαρκεί και να αντέχει σε αναταράξεις.

Οι τελευταίες είχαν αντιληφθεί εγκαίρως ότι για να υπάρχει διάρκεια στην επιχειρηματικότητα, δεν αρκεί η διαφήμιση, η ποιότητα των προϊόντων και η πώληση, η οποία έτσι και αλλιώς ισοδυναμεί με κλάσμα του επιχειρησιακού βίου.

Απαιτείται, εσωτερικά, σταθερή και αξιόπιστη δομή που να περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρησιακών διεργασιών, αλλά και μία συμπεριφορά συνέπειας και εμπιστοσύνης προς την αγορά και τον πελάτη.

Η κουλτούρα της Interamerican
Η Interamerican, η οποία πορεύεται στη βάση αρχών και αξιών, ενσωματώνει πάγια στην αποστολή της τη δημιουργία αξίας:
• Στους Πελάτες μας
• Στο Προσωπικό και τους Συνεργάτες μας
• Στους Μετόχους μας
• Στην Κοινωνία.

Μία αισιόδοξη και τολμηρή, με την υποστήριξη των μετόχων μας, αντίληψη του επιχειρείν έχει αποκτήσει διαστάσεις ενδογενούς επιχειρησιακής κουλτούρας στην οικογένεια της Interamerican.

Η υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει ενέργειες συστολής. Απεναντίας προϋποθέτει μακρόπνοες δράσεις που προσανατολίζονται:
• Στη Διαφάνεια, τη Δικαιοσύνη και την Εμπιστοσύνη
• Στην Ενδυνάμωση των Ανθρώπων μας
• Στον Εκσυγχρονισμό των διαδικασιών
• Στην Αξιοποίηση της Τεχνολογίας.

Ειδικά για τον τομέα της Τεχνολογίας, η βαρύτητα που δείχνει η στρατηγική του ομίλου είναι αξιοσημείωτη.

Από τις αρχές του 2008, είναι σε εξέλιξη ένα στοχευόμενο και συνεπές πρόγραμμα μετασχηματισμού και δημιουργίας τεχνολογικών υπηρεσιών προς τον πελάτη, τους συνεργάτες και την εσωτερική δομή των συστημάτων.

Υλοποιημένοι πυλώνες στήριξης αυτού του προγράμματος είναι:
1. Η ευθυγράμμιση του ΙΤ με το Business
2. Η ενσωμάτωση μοντέρνων τεχνολογιών
3. Η συντονισμένη υλοποίηση στη βάση μεθόδων διοίκησης έργων
4. Η εξειδικευμένη γνώση των ανθρώπων μας.

Τεχνολογικές υπηρεσίες οι οποίες θα αποτελούσαν «αναβαλλόμενο όραμα» , λόγω της οικονομικής συγκυρίας και μίας συστολικής πρακτικής διαχείρισης αλλού, παραδίδονται καθημερινά στους πελάτες και στους συνεργάτες του ομίλου της Interamerican.


Τα αποτελέσματα
Ενδεικτικά αποτελέσματα του διενεργούμενου μετασχηματισμού είναι:
• Back to Front office υπηρεσίες
• Ηλεκτρονική φορητότητα εφαρμογών και υπηρεσιών (mobility)
• Online παρακολούθηση χαρτοφυλακίου
• Online δήλωση ζημιάς
• Ηλεκτρονικοποιημένες εισπράξεις και πληρωμές
• Αυτοματοποιημένη ενημέρωση πελατών
• Ευέλικτα και ενοποιημένα παραγωγικά συστήματα
• Συστήματα διαδικτυακής πώλησης
• Ενσωμάτωση συστεμικών διαδικασιών διαχείρισης ρίσκου
• Συστεμική ενσωμάτωση των επιταγών του Solvency II
• Αμεσότητα σε δράσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω τεχνολογικά και επιχειρησιακά επιτεύγματα, μειώνουν ρεαλιστικά το κόστος υπηρεσιών, με σαφές όφελος για τους πελάτες και τους συνεργάτες πρωτίστως, αλλά και κατά συνέπεια για το μέτοχο.

Κουλτούρα ευθύνης
Αναμφισβήτητα, για την διατηρησιμότητα των πωλήσεων, δεδομένων των σημερινών συνθηκών κρίσεως, εξαιρετικά πολύτιμος για την επιχείρηση καθίσταται πλέον ο πελάτης, εκείνος ο οποίος έχει βιώσει τη θετική εμπειρία και έχει αναπτύξει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης με την εταιρεία.

Στη δημιουργία διαρκούς θετικής εμπειρίας στον πελάτη, η Interamerican κάνει τη διαφορά, η οποία και την κατατάσσει στην πρώτη θέση της φήμης στον ασφαλιστικό κλάδο σύμφωνα και με την τελευταία ετήσια έρευνα γνώμης καταναλωτή του διεθνούς οργανισμού Reputation Management Institute RMI Athens.

Επειδή, όμως, οι αρχές πρέπει να επιβεβαιώνονται καθημερινά αλλά και να αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα για όλους, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου απαιτείται κοινωνική αλληλεγγύη, εμείς αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως επιταγή ηθικής οφειλής των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

Η Interamerican έχει ενσωματώσει την ιδέα της ΕΚΕ στην αποστολή της και υλοποιεί ένα μακρόπνοο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς με την ταυτότητα «Πράξης Ζωής».

Οι «Πράξεις Ζωής» είναι πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην δημιουργία και απόδοση Αξίας στην κοινωνία. Είναι συναφείς με το επιχειρησιακό αντικείμενο του Ομίλου, ώστε να αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η υποδομής μας.

Για αυτή μας την δράση διακριθήκαμε με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Απολογισμός ΕΚΕ» των βραβείων «ΘΑΛΗΣ – CEO & CSR 2011», με αποτέλεσμα που προέκυψε από ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού.

Εν κατακλείδι
Γίνεται, λοιπόν, προφανές ότι υπάρχει εναλλακτική σχολή σκέψης και δράσης από αυτή της συντήρησης και της συστολής.

Μία σχολή όπου διδάσκει τη Συνέπεια, τη Διαφάνεια και την Ποιότητα των υπηρεσιών ως συνταγή, για μία σχέση με τον πελάτη και την αγορά, που διαρκεί.
Διαρκεί, διότι δεν βασίζεται στην «εποχική» ρευστότητα της πώλησης, αλλά στην σταθερότητα της συναισθηματικής σχέσης που επιβεβαιώνεται όμως καθημερινά.