Στο πλαίσιο της εβδομάδας "Καινοτομίας και Τεχνολογίας" που διοργανώνει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθούν τις ερχόμενες μέρες τέσσερις εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο Park.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: “Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Δημόσιο Τομέα” (23/6 – 15:00 – 19:00), “Ηλεκτρονικές Αγορές και Υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα” (24/6 – 15:00 – 19:00), “Αλγόριθμοι και Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διοικητική Επιστήμη” (26/6 – 15:00 – 19:00), “Καινοτομία στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” (27/6 – 15:00 – 18:00).