Η NETPLEX αποτελεί την εταιρεία που μπορεί να προστατεύσει την επένδυσή σας και να διασφαλίσει τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά λύση της θεμελιώδους υποδομής ενός δικτύου. Το υπερσύγχρονο Κέντρο Τεχνολογίας της ATEbank αποδεικνύει στην πράξη την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της NETPLEX, την άριστη ποιότητα των υλικών του ελβετικού οίκου R&M και φυσικά τα πολλαπλά οφέλη της πλήρους συμμόρφωσης με τα πρότυπα.

Η ATEbank, μια από τις Τράπεζες με το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, από την αρχή του 2008 ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο σε υποδομές και τεχνολογικές εφαρμογές Κέντρο Τεχνολογίας στο Μαρούσι. Πρόκειται για ένα πενταόροφο κτίριο, κάτοψης 2.000 τετραγωνικών μέτρων και συνολικής επιφάνειας περίπου 12.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων χώρων και του ισόγειου καταστήματος της ATEbank. Στο νέο Κέντρο Τεχνολογίας εφαρμόστηκαν καινοτομίες, οι οποίες το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον κτιριακά συγκροτήματα.

Σύγχρονα συστήματα υποδομών
Τα σύγχρονα συστήματα υποδομών που έχουν εγκατασταθεί στο Κέντρο Τεχνολογίας της ATEbank επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, το καθιστούν ένα από τα ελάχιστα σε Διεθνές επίπεδο Green Data Center. Η NETPLEX συνέβαλλε ενεργά στη μελέτη, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Κέντρου Τεχνολογίας από τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου, ενώ εκπόνησε σε συνεργασία με τους έμπειρους μηχανικούς της Τράπεζας τη μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση του Data Center.

Οι καινοτομίες που υλοποιήθηκαν σε στοιχεία εγκαταστάσεων είναι:

  • Η πλήρη συμμόρφωση με όλα τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, καθώς και τους κανονισμούς των Μ/Κ/ Τραπεζών BASSEL II.
  • Ως γενική αρχή σχεδίασης, τόσο στην καλωδιακή υπoδομή, όσο και στο σύνολο των υποδομών του ΙΤ είναι 2Ν (όπου Ν = αναγκαίος εξοπλισμός).
  • Οι διαφορετικές διπλές οδεύσεις καλωδιώσεων στο Data Center εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα (availability), εφεδρεία (redundancy) και τη βιωσιμότητα (sustainability).
  • Το θωρακισμένο (S/FTP) Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού κλάσης ΕΑ, καθώς επίσης των πολύτροπων οπτικών ινών 50/125μm OM3 και των μονότροπων οπτικών ινών 9/125μm OS1 είναι πιστοποιημένα για ταχύτητα 10Gbps και καλύπτονται με εγγύηση εφ’ όρου ζωής της απόδοσης σε ταχύτητα ανεξάρτητα από την τρέχουσα εφαρμογή (Application Performance Independent).
  • Εγκατάσταση μεταλλικών σχαρών τύπου πλέγματος της CABLOFIL (πρώτη εφαρμογή την Ελλάδα).
  • Εγκατάσταση συστήματος πυραντοχής και ελεύθερης διέλευσης των καλωδίων EZ-PATH (πρώτη εφαρμογή την Ελλάδα).

Βέλτιστο αποτέλεσμα, μειωμένο κόστος
Η NETPLEX χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες μελέτης και ανάπτυξης των έργων, όπως αυτή της αποτίμησης κόστους (Value Engineering) και ακολουθώντας πιστά τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα απέδειξε στην πράξη ότι η συνολική δαπάνη ενός έργου υψηλών προδιαγραφών, όπως αυτό της ATEbank, μπορεί να μειωθεί μέχρι και 30%.

Σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Ιωάννη Παππά, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της ATEbank «Η συνολική επένδυση της Τράπεζας κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κόστους (≈1.200 ευρώ/m2), λόγω του σωστού σχεδιασμού, της μελέτης και της επίβλεψής του από τους έμπειρους μηχανικούς της Τράπεζας και φυσικά λόγω της πλήρης συμμόρφωσής του με τα πρότυπα».

Η σημασία του σωστού συνεργάτη
Η NETPLEX για πολλά χρόνια συμβάλλει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ελληνικής αγοράς, μέσω της αρθρογραφίας των μηχανικών της σε έγκριτα περιοδικά του χώρου υψηλής αναγνωσιμότητας. Επενδύει στην γνώση, την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των μηχανικών της σε Τεχνικές Επιτροπές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και εστιάζει στην προώθηση σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων στην αγορά.