Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νεοσύστατης μονάδας ανάλυσης Αρχαίου DNA του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Μέσω της συγκεκριμένης μονάδας, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανοίγονται νέες προοπτικές για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας, την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών ανάμεσα στις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες.