Η Data Communication ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο εγκατάστασης και παραμετροποίησης της λύσης InnovEra ERP στην πολυεθνική εταιρία προηγμένης τεχνολογίας Furuno Hellas.

Η λύση InnovEra ERP θα αναλάβει τη διαχείριση και παρακολούθηση των οικονομικών της Furuno, τον έλεγχο των σχέσεών της με τους πελάτες της και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα την οποία επιβάλλει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Furuno σχεδιάζει και κατασκευάζει ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και έχει παγκόσμια παρουσία από το χώρο της ναυτιλίας, της αεροπλοΐας και πρόσφατα της ιατρικής.