Το συγκεκριμένο λογισμικό εγκαταστάθηκε στον Αθλητικό Σύλλογο ΑΣΠ για την  καταγραφή του μητρώου μελών, με στοιχεία όπως: συνδρομές, δημογραφικά στοιχεία μέλους, ταμειακές κινήσεις με αναλυτικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα, εκτυπώσεις αποδείξεων – ετικετών κ.λπ.