Εγκρίθηκε το ευρωπαϊκό έργο CHOReOS, στο οποίο συμμετέχει η MLS και κορυφαίοι ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης.

Το έργο με τίτλο «Large Scale Choreographies for the Future Internet» (Χορογραφίες Μεγάλης Κλίμακας για το Διαδίκτυο του μέλλοντος) χρηματοδοτείται από την ΕΕ(FP7) και η υλοποίησή του ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2010.

Στο CHOReOS η MLS θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Έρευνας στην Πληροφορική και τον Αυτοματισμό της Γαλλίας INRIA, το πανεπιστήμιο City, τη γαλλική εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων για την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία Thales Group, τη Wind και ακόμη 11 επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Aξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στον τομέα της πλοήγησης, αλλά και την εμπειρία από τη συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα, η MLS θα εστιάσει στην έρευνα και ανάπτυξη έξυπνων φορητών συσκευών πλοήγησης που διασυνδέονται μεταξύ τους και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν υπηρεσίες του διαδικτύου.  Όλοι οι partners θα εισπράξουν 6,3 εκατ.ευρώ συνολικά.