Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά την Broadcom Corporation από την Avago Technologies, εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών.

Η έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα χαρτοφυλάκια των δύο εταιρειών είναι κυρίως συμπληρωματικά. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή είχε ορισμένες ενστάσεις σχετικά με την κάθετη σχέση που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση, εφόσον η Avago προμηθεύει και τεχνολογία που επιτρέπει την γρήγορη μετάδοση δεδομένων μεταξύ chips σε ορισμένους από τους ανταγωνιστές της Broadcom. Η ανησυχία της Επιτροπής ήταν ότι μετά την εξαγορά, η Avago μπορεί να «παρακρατούσε» την τεχνολογία αυτή με στόχο να επεκτείνει την ηγεσία της στην αγορά των «switch chips». Ωστόσο, η Avago προχώρησε σε εμπορικές συμφωνίες με άλλους κατασκευαστές «switch chips», καθησυχάζοντας τις ανησυχίες της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκριση.