Τα ΔΣ των εταιρειών PC Systems και OpenTEC ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης τους, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Σημειώνεται ότι η PC Systems έχει ήδη εκδώσει το σχέδιο συγχώνευσης και με τον αποσχιζόμενο κλάδο της Computerbank Networking.