Οι θέσεις και προτάσεις του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας για την επίλυση των σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει και αποτελούν εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξή του παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης που διοργάνωσε η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας με αφορμή την παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης "Η Κοινωνικο-οικονομική αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα".

H ΕΕΚΤ επεσήμανε την ανάγκη για την ανάδειξη και αναγνώριση των κινητών επικοινωνιών ως στρατηγικό άξονα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για άμεση επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και συνδέονται με την αδειοδότηση σταθμών βάσης και την φορολογία των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Στη συνάντηση, ως μείζον ζήτημα του κλάδου αναδείχθηκε, για άλλη μία φορά η αδειοδότηση των σταθμών βάσης (κεραιών) κινητής τηλεφωνίας. Όπως αναφέρθηκε, ο Ν.3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ψηφίστηκε το 2006 δεν έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από την δημόσια διοίκηση.

Η διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών βάσης μέχρι σήμερα είναι αναποτελεσματική, ενώ παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα έχει διεκπεραιωθεί ένα ελάχιστο ποσοστό από τους χιλιάδες φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν υποβάλει οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Στη συνάντηση  έγινε εκτενής αναφορά και  στο επίσης σημαντικό για τον  κλάδο θέμα της φορολόγησης των  υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου, ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας έχει προτείνει τη μείωση του τέλους συνδρομητών και καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση του τέλους για τους συνδρομητές κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών (data). Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες επιβάλλεται ειδικός φόρος στη χρήση κινητής τηλεφωνίας.