Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με ενδεχόμενη αύξηση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας, η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια επιπλέον μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών για ένα αγαθό πολύτιμο και απαραίτητο όπως η επικοινωνία, καθώς ήδη η έμμεση φορολογία των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ε.Ε. με συνολικό ύψος φόρου πάνω στον λογαριασμό να κυμαίνεται από 37,8% έως 47,6%.

Η δυσανάλογη έμμεση φορολογία στη χώρα μας οφείλεται στο ειδικό τέλος (12%-20%). Επιπλέον, η ΕΕΚΤ τονίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θεωρείται αντιπαραγωγικό, καθώς αποτελεί αντικίνητρο στη χρήση και παρά τις συνεχείς αυξήσεις του ειδικού τέλους, τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα μειώνονται τα τελευταία έτη λόγω του περιορισμού της χρήσης. Η ΕΕΚΤ δηλώνει άκρως αντίθετη με τις δράσεις της κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της  Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της Ε.Ε., καθώς είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως ότι η αύξηση της φορολογίας των κινητών επικοινωνιών εμποδίζει την ψηφιακή ενσωμάτωση και ανάπτυξη, ενώ θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις των παρόχων για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς της χώρας.