Σημαντικές επιπτώσεις διαπιστώνει η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας στην επικείμενη εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων για την κινητή τηλεφωνία βάσει του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP και του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΕΚΤ, προκύπτουν τα εξής: Τη στιγμή που σε 74 χώρες στον κόσμο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 17,5%, στην Ελλάδα η εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων στην πράξη θα αυξήσει τον έμμεσο φόρο από το 19% του ΦΠΑ στα επίπεδα του 32% έως ~40%.

Επιπρόσθετα, στον ίδιο τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και τις εταιρείες, οι επιπτώσεις από την αύξηση του φόρου θα οδηγήσουν την αγορά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε πτωτική πορεία. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η φορολογική επιβάρυνση του κόστους χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, αναπόφευκτα θα ανατρέψει τόσο την εμπορική πολιτική, όσο και τη σχέση των εταιριών με τους πελάτες τους, δημιουργώντας αντικίνητρο χρήσης.

Τέλος, η φορολογία, όπως συμπεραίνει η έρευνα, θα επηρεάσει αρνητικά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στον αναγκαστικό περιορισμό των επενδύσεων του κλάδου.