Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του European Telecom Package, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, μαζί με δεκάδες οργανισμούς και κοινοτικά δίκτυα και από όλη την Ευρώπη, συνυπέγραψε ανοιχτή επιστολή που συντάχθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα netCommons, σχετικά με τη σημασία των κοινοτικών δικτύων.

Η επιστολή, η οποία στάλθηκε στις 16 Μαρτίου, στους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνει μια σειρά από συστάσεις για τη διατήρηση της ανάπτυξης των κοινοτικών δικτύων. Η αναθεώρηση του European Telecom Package, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση της διαφάνειας, των πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών όπως και της δυνατότητας για όλους τους φορείς (κυρίως των μικρότερων φορέων και οργανισμών) να είναι σε θέση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον μέσα στην λεγόμενη ενιαία ψηφιακή αγορά. Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται η σημασία μιας δίκαιης και ισότιμης ρύθμισης για όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος των τηλεπικοινωνιών, ιδίως των τοπικών κοινοτήτων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.