Σε αναπόσπαστο τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας εξελίσσεται το cloud, με τις επιχείρησης να εστιάζουν τη στρατηγική τους όλο και πιο σταθερά στο οικοσύστημα που αυτό δημιουργεί, καθώς το 82% των C-suite στελεχών (CEOs, COOs, CFOs, CIOs, κ.λπ.) προβλέπουν αύξηση του όγκου των εργασιών που εκτελούν και βασίζονται στο public cloud, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με έρευνα της HyTrust.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 74% σκοπεύουν να μεταφέρουν σημαντικό μέρος κομβικών εργασιών της εταιρείας σε περιβάλλον public cloud εντός του 2016. Η ασφάλεια παραμένει μεν ο βασικός λόγος προβληματισμού για το cloud με το 42% να δηλώνει ότι κομβικές εργασίες εκτελούνται, ήδη, σε εικονικά περιβάλλοντα. Αν και η ασφάλεια ήταν από την έναρξη της επανάστασης του cloud ένας βασικός λόγος ανησυχίας επιχειρήσεων και οργανισμών, τα διευθυντικά στελέχη δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί με τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτό το οικοσύστημα σε σχέση με τα οφέλη του. «Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη έχουν αποδεχθεί ότι η εγγύηση της ασφάλειας σε ποσοστό 100% είναι αδύνατη, όπως άλλωστε και η συνολική ασφάλεια των συστημάτων τους», προσθέτουν οι αναλυτές.