Η ΕΕΤΤ, στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων της και δεδομένου ότι η χρήση συχνοτήτων για ψηφιακή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος επιτρέπει την εξοικονόμηση φάσματος (καθώς είναι περισσότερο αποδοτική σε σύγκριση με την υφιστάμενη αναλογική), ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την καταλληλότερη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μετά την πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων Aegis Spectrum Engineering. Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, συνοψίζονται ως εξής: 1) Προτείνεται η διάθεση ψηφιακού μερίσματος  στην “εναρμονισμένη”  ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz και 2) προσδιορίζεται δεύτερο τμήμα φάσματος στην περιοχή των καναλιών 28-32 που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύων που παρέχουν, υποστηρικτικές στη ραδιοτηλεόραση υπηρεσίες για κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων γεγονότων, τηλεοπτικά προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και για υπηρεσίες ασφαλείας κλπ.

Σύμφωνα με δήλωση του  Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη: “Η Εθνική “Ψηφιακή Στρατηγική” (Πρόγραμμα “Ψηφιακής Σύγκλισης”), για να γεφυρώσει το “εθνικό ψηφιακό χάσμα” που υπάρχει μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας, έχει ανάγκη την παροχή οικονομικής ασύρματης ευρυζωνικότητας στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές της χώρας. Δίχως όμως αυτό το “ψηφιακό μέρισμα”, δεν θα υπάρχουν αρκετές συχνότητες για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξαπλωθεί η ευρυζωνικότητα ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου νωρίς να ασχοληθεί από τώρα η Πολιτεία με το θέμα του “ψηφιακού μερίσματος”.