Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε στις 26/5 τη χορήγηση της περαιτέρω παράτασης εφαρμογής του πακέτου "συνδυασμένων" υπηρεσιών με την εμπορική ονομασία "All-in-one" μέχρι και τις 31/5.

Από την εξέταση της ΕΕΤΤ, η οποία έλαβε υπόψη τα παρεχόμενα στοιχεία από την ΟΤΕ για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2008-Μαρτίου 2009, δεν προέκυψε βάσιμη ένδειξη ότι υπάρχει κάποια αντι-ανταγωνιστική πρακτική. Η έγκριση της παράτασης δόθηκε με βάση τον εκτιμώμενο αριθμό πελατών που παρείχε η εταιρεία ΟΤΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΤΕ δεν θα προχωρήσει σε μεταβολή των όρων ή των χαρακτηριστικών του πακέτου.