Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της σταθερής και κινητής ευρυζωνικής αγοράς και η χαμηλή άνοδος για το VDSL είναι τα κύρια σημεία για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το α’ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσιεύει η ΕΕΤΤ.

Συγκεκριμένα:
• Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκαν σε 3.521.268 (διείσδυση 32,43% στον πληθυσμό) έναντι 3.330.575 (διείσδυση 30,3%) την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και 3.427.026 σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (διείσδυση 31,56%).
• Η πληθυσμιακή κάλυψη ανήλθε σε ποσοστά έως και 99,3% για δίκτυο 3G και 83% για δίκτυο 4G. Ωστόσο, το 85,88% των δεδομένων διακινήθηκε μέσω δικτύων 3G και μόνο το 14,12% μέσω 4G.
• Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκε σε 2.055.936 γραμμές έναντι 2.040.721 την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 54,13% έναντι 56,42% το α’ εξάμηνο του 2015.
• Το ποσοστό των γραμμών του ΟΤΕ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε σε 44,44% τον Ιούλιο 2016 έναντι 42,61% τον Ιούλιο 2015.
• Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) ανήλθαν σε 38.006 (1,08% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 20.811 τον Ιούλιο 2015.
•Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).
Τέλος, το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα του 2016 ανήλθε σε 6,5% έναντι 5,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους και 4% τον Ιούλιο 2015. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει η διείσδυσή τους στον πληθυσμό (2,1%).