Σχεδόν 5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι χάνει η ΕΕ ένεκα απωλειών του ΦΠΑ στις online πωλήσεις.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση η ΕΕ προχωρά σε νομοθετικές αλλαγές στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ, καθιερώνοντας ένα νέο το οποίο θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Η συμφωνία για την καθιέρωση του νέου συστήματος επιτεύχθηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, ένα μόνον έτος αφότου η Επιτροπή υπέβαλε τις φιλόδοξες προτάσεις της.

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: «Είναι ένα νέο βήμα για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού των καταναλωτών που ψωνίζουν διαδικτυακά. Εταιρείες που πωλούν στο εξωτερικό διαδικτυακά θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις πωλήσεις στις δικές τους χώρες. Αυτό θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες αποδοτικότερες και θα αυξήσει τη διασυνοριακή συνεργασία».

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Λιθαράκι λιθαράκι διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο σύστημα ΦΠΑ, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, στο πλαίσιο του οποίου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στο διαδίκτυο μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε ότι οι εκτός ΕΕ επιχειρήσεις δεν τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης όταν πωλούν σε καταναλωτές της ΕΕ — τόσο άμεσα όσο και μέσω των επιγραμμικών αγορών. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επίσης καλό οιωνό για τη ριζικότερη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία επείγει». Οι νέοι κανόνες θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ έως το 2021.