Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την SAP Hellas προσφέρει στους Εταιρικούς Πελάτες της Τράπεζας το εργαλείο διασύνδεσης «SAP-ΕθνοReady», το οποίο επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του συστήματος SAP του Πελάτη με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

Το «SAP-ΕθνοReady» αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση, σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες σύνδεσης του Οικονομικού Module της SAP και των εφαρμογών της Εθνικής Τράπεζας για δημιουργία αρχείων Πληρωμών, Άμεσων Χρεώσεων, και Εισπράξεων. Το εργαλείο «SAP-ΕθνοReady» θα υποστηρίζει τις εκδόσεις της SAP  ECC6.0, καθώς επίσης και ειδικές προσαρμοσμένες εκδόσεις συγκεκριμένων Εταιρικών Πελατών.

Με το εργαλείο αυτό, οι Εταιρικοί Πελάτες της Εθνικής Τράπεζας όχι μόνο θα μειώσουν το κόστος και το χρόνο που απαιτούν οι Μονάδες Πληροφορικής τους για τη δημιουργία και επεξεργασία των αρχείων των τραπεζικών τους συναλλαγών, αλλά θα αποκτήσουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και εκτέλεσης των συναλλαγών τους με πλήρη αυτοματοποίηση.