Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώνει στις 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic Athens, στην Αθήνα, εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο προσφέρει μια σειρά λειτουργιών και ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς όλους τους εμπλεκόμενους με το Υπουργείο και το Σωφρονιστικό Σύστημα της Χώρας. Το σύστημα είναι εξέχουσας σημασίας καθώς υπολογίζεται ότι θα αξιοποιηθεί από περίπου 260.000 χρήστες. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η ένωση εταιρειών Altec-Intrasoft-OTS.