Η Cosmos Business Systems διοργάνωσε με επιτυχία, την exclusive παρουσίαση «Archium – Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας» την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Nikopolis στην Θεσσαλονίκη.

Την παρουσίαση του «Archium» παρακολούθησαν πελάτες της εταιρείας από την Β. Ελλάδα, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις λειτουργίες, τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων και τα επιχειρησιακά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση τους, αλλά και για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα. Επίσης ενημερώθηκαν και για την ψηφιακή υπογραφή.