Το Hellenic CIO Forum διοργάνωσε εκδήλωση την Τετάρτη το απόγευμα με θέμα «Big Data Revolution». Η εκδήλωση περιλάμβανε και ανοικτή συζήτηση/panel με Γενικούς Διευθυντές των εταιρειών cyta, hellas online, IBM, Microsoft και Oracle, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και συζήτησαν για τα Big Data.

Όσον αφορά στα συμπεράσματα της εκδήλωσης τονίστηκε ότι τα big data απασχολούν ήδη τις επιχειρήσεις και τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, αλλά το πρώτο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι η επιχειρηματική ανάγκη, καθώς και το τι αναμένουμε από την υλοποίηση της. Επιπλέον δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι αλλαγές που θα επιφέρει μια τέτοια υλοποίηση, δεδομένου ότι επιδρά άμεσα στη δομή της πληροφορικής, με την δημιουργία νέων IT functions όπως storage, BI, data management, predictive analytics, data visualization.
Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως του ορισμού που θα προσδώσει κάποιος στα big data, συμφώνησαν πως οι σημαντικότερες έννοιες που συνθέτουν αυτό τον ορισμό ξεκινούν από V, όπως volume – μεγάλοι όγκοι δεδομένων και πιο περίπλοκοι, velocity – ανάγκη για μεγάλες ταχύτητες επεξεργασίας, variety – νέοι τύποι δεδομένων και σίγουρα veracity – για την πιστότητα και ποιότητα των δεδομένων. Τέλος, κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η πληροφορία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια μιας εταιρείας, η αξιοποίηση της οποίας, προσθέτει το απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.