Τα εννέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που πριν από ένα μήνα είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ, προχώρησαν την Παρασκευή (21/4) στην επιλογής του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΕΛΙΔΕΚ.

Ως Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Διονύσης Τσιχριτζής, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και κορυφαίος καθηγητής Πληροφορικής. Ως Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Ξενοφών Βερύκιος, επιφανής καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και κάτοχος ένδεκα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.