Τρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνδιαλλαγές των επιχειρήσεων με τους Δημόσιους φορείς παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στις 24 Ιουνίου το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) σε συνεργασία με το επιμελητήριο της Χίου.

Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural Inclusion για το επιμελητήριο της Χίου, και εφαρμόζονται με επιτυχία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής.

Εκπρόσωποι από Δημόσιους φορείς της χώρας, Πανεπιστήμια, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ερευνητικά κέντρα συζήτησαν εκτενώς και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη, και την υιοθέτηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών από τους Δημόσιους φορείς, και τη χρήση τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις.