Στις περισσότερες εταιρείες ο ρόλος του CIO διευρύνεται. Αυτό σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες επιδιώκουν να φέρουν τη διαχείριση του ΙΤ και των αλλαγών πιο κοντά σε άλλους επιχειρηματικούς πυρήνες, όπως η καινοτομία και η διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, το 53% των Διευθυντών Πληροφορικής έχουν τουλάχιστον μία αρμοδιότητα - ευθύνη εκτός του τμήματός τους.

<‘Σελίδα 1: Η επέκταση του ρόλου του Διευθυντή Πληροφορικής και τα πλεονεκτήματά της’>
Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που πραγματοποιήθηκε από την Gartner τη φετινή χρονιά και με τη συμμετοχή επιφανών Διευθυντών Πληροφορικής, επισημάνθηκε η εξέλιξη του ρόλου ενός CIO, καθώς και τα απαιτούμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αναγνώρισαν τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τη διαχείριση του εταιρικού portfolio, τη διαχείριση των επιχειρηματικών αλλαγών και τη διασταύρωση του ΙΤ με λειτουργικές τεχνολογίες ως τους τομείς, στους οποίους ο ρόλος τους πρέπει να επεκταθεί. Επίσης, διαβλέπουν τη διεύρυνση του ρόλου τους στην υποστήριξη της εταιρικής συνεργασίας και στη διαχείριση των πληροφοριών.

Όπως χαρακτηριστικά το έθεσε ένας CIO, χρησιμοποιεί πληροφορίες και analytics για να ενισχύσει την κατάρριψη του μύθου ή για να «θρυμματίσει» τις κοινές ιδέες για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν. Εξήγησε ότι η εταιρεία του -επαγγελματικών υπηρεσιών- λειτουργεί με ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά με τον αριθμό των ωρών billed ενάντια στον αριθμό των billed ωρών, από τις οποίες η εταιρεία συλλέγει έσοδα. Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι αυτοί οι μύθοι ήταν ψεύτικοι και ότι η εταιρεία στην πραγματικότητα δεν συνέλεγε ένα ευμεγέθες ποσό billable χρόνου κάθε χρονιά. Αν και η κατάρριψη του μύθου μπορεί να κάνει τον CIO αντιπαθή στους μετόχους, είναι δύσκολο ωστόσο να αγνοηθεί ο θετικός και μετρήσιμος αντίκτυπος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής πρέπει να επεκταθεί με τρόπο που έχει νόημα για την εταιρεία και ταυτόχρονα να συνάδει με τις προσδοκίες του ρόλου που εγείρει ο CEO. Για παράδειγμα οι CIOs, ως «ιδιοκτήτες» της επιχειρηματικής διαδικασίας, έχουν πραγματικό νόημα σε εταιρείες που έχουν επίκεντρο τις διαδικασίες και η σύνδεση του Διευθυντή Πληροφορικής με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και την αλυσίδα ανεφοδιασμού είναι άρρηκτη. Πρέπει ο κάθε CIO να αναλογιστεί ποιο καινοτόμο μονοπάτι για τον ρόλο του έχει νόημα με δεδομένα το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική της εταιρείας.

Πλεονεκτήματα επέκτασης του ρόλου του CIO
Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι Διευθυντές Πληροφορικής πρέπει να διευρύνουν τον ρόλο τους. Και επιπλέον ποια πλεονεκτήματα προκύπτουν από μια τέτοια διεύρυνση; Οι CIOs που έλαβαν μέρος στο round table της Gartner τα ορίζουν ως εξής:

1.
 Η ιστορία του ΙΤ που διαθέτει νοοτροπία προσανατολισμένη στις διαδικασίες και μια ευρεία επιχειρηματική προοπτική. Οι Διευθυντές Πληροφορικής έθεσαν την μοναδική οπτική του ΙΤ σε σχέση με τις επιχειρηματικές διαδικασίες ως έναν βασικό ρόλο για τον CIO να διευρύνει τους ορίζοντες του. Ενώ πολλά στελέχη αντιλαμβάνονται μόνο την δική τους σκοπιά στο πλαίσιο της διαδικασίας, το τμήμα Πληροφορικής έχει το πλεονέκτημα να βλέπει τις επιχειρηματικές διαδικασίες end to end. Αυτή η ικανότητα θέασης της εταιρείας με καθολικό και ολιστικό τρόπο είναι από τους βασικούς λόγους που οι Διευθυντές Πληροφορικής οφείλουν να διευρύνουν τον ρόλο τους. Είναι τα ιδανικά στελέχη για να παίξουν διάφορους ρόλους εξαιτίας της έκθεσης τους στα πελατειακά σημεία, την αλυσίδα ανεφοδιασμού και τα οικονομικά.

2. Η πολιτική ουδετερότητα του ΙΤ. Αρκετοί Διευθυντές Πληροφορικής επισήμαναν ότι το ΙΤ αντιμετωπίζεται ως πολιτικά ουδέτερο στην εταιρεία και γι’ αυτό μπορεί να ηγηθεί εταιρικές πρωτοβουλίες με τρόπο πιο ουδέτερο από ότι άλλοι λειτουργικοί τομείς.

3. Η «οικειότητα» του ΙΤ με τις πρωτοβουλίες για επιχειρηματικές αλλαγές.

4. Η αφοσίωση του ΙΤ στο να κάνει τα πράγματα να λειτουργούν. Καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται παγκόσμιες και οι εταιρικές διαδικασίες περίπλοκες, τα διαπιστευτήρια των CIO ότι χειρίζονται με επιτυχία τις δυσκολίες, είναι σίγουρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι ο Διευθυντής Πληροφορικής ηγείται ενός τμήματος που λειτουργεί αδιάλειπτα και υπεύθυνα.

Τα παραπάνω είναι απλές παρατηρήσεις, αλλά ακόμα και στις εταιρείες που όλα αυτά ισχύουν δεν εγγυώνται ότι ο Διευθυντής Πληροφορικής θα κληθεί να αναλάβει πρόσθετες ευθύνες. Οι ίδιοι οι CIOs πρέπει να αποδεικνύουν την προσωπική τους αξιοπιστία με την συνεχή παράδοση υπηρεσιών και με το να προβάλουν την βαθιά τους γνώση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και πως αυτές μπορούν να γίνουν κερδοφόρες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η αποδεύσμευση του χρόνου του CIO μέσω εναλλακτικών μοντέλων εργασίας και η επάνοδος του e-learning’>
Free your time

Για να μπορέσει ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής να διευρυνθεί, πρέπει ο CIO να αποδεσμεύσει κάποιον χρόνο. Οι συμμετέχοντες στο round table έκαναν ορισμένες προτάσεις για την επίτευξη του στόχου. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε το ΙΤ να γίνει πιο αποδοτικό μέσω της χρήσης εναλλακτικών μοντέλων παράδοσης, επιλογής outsourcing και βελτιστοποίησης των διαδικασιών, καθώς και με την αποκοπή της εφαρμογής portfolio.

Επίσης, η διεύρυνση των shared services ώστε να πετύχουν οικονομία κλίμακας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Στο ίδιο πνεύμα και η χρήση δοκιμασμένων τεχνολογιών σε σχέση με άλλες που μπορεί να αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Στις προτάσεις για την απελευθέρωση του χρόνου τους οι Διευθυντές Πληροφορικής έθεσαν και την διεύρυνση διαφορετικών στιλ ηγεσίας, με επίκεντρο την ικανότητα να ηγούνται και όχι απλά να διαχειρίζονται.

Ταυτόχρονα να θέτουν οι ίδιοι ένα όραμα, να προτρέπουν τους ανθρώπους να το υλοποιήσουν και να προβάλουν τους TCOs ως ηγέτες της τεχνικής σκέψης με απώτερο στόχο να απελευθερωθεί ο χρόνος του CIO και να ασκεί καθήκοντα αμιγώς επιχειρηματικά. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη ότι το τμήμα Πληροφορικής θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει όλες τις τεχνολογικές αποφάσεις. Ένας παρευρισκόμενος περιέγραψε πως η προσέγγιση του στην τεχνολογική επιλογή αναπτύσσεται.

Στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είναι μια εταιρεία έρευνας, εμφανίζονται πολλές νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες για τις οποίες οι τελικοί χρήστες ενδιαφέρονται. Αυτές περιλαμβάνουν συνεργατικά εργαλεία, καθώς και τεχνολογίες Web 2.0. Στο παρελθόν ένας διευθυντής Πληροφορικής έκρινε ότι ήταν ευθύνη του ΙΤ να αξιολογήσει όλες τις τεχνολογίες και να επιλέξει την κατάλληλη για την εταιρεία.

Σήμερα όμως, εμφανίζει την τάση να αφήνει τους χρήστες να δοκιμάζουν τις νέες τεχνολογίες και να αναμειγνύεται μόνο όταν υπάρχουν ξεκάθαρες προτιμήσεις στην κοινότητα των χρηστών. Κατά την εκτίμηση του συγκεκριμένου CIO πρόκειται για μια πρακτική επιλογή, αφού δεν διαθέτει ούτε τον χρόνο ούτε το προσωπικό για να αξιολογήσει τις αμφισβητούμενες τεχνολογίες.

Η επάνοδος του e-learning
Η παράμετρος της εξάπλωσης του ρόλου ενός Διευθυντή Πληροφορικής είναι δεδομένη. Ίσως γι’ αυτό πιο επιτακτικά προβάλλεται η ανάγκη για διεύρυνση γνώσεων, κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση. Ενδεδειγμένη και διαρκώς αυξανόμενη τάση της εποχής είναι το e-learning, καθώς προβάλλεται ως η λύση για on line, υβριδική και συγχρονισμένη γνώση, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, την ώρα της ημέρας ή ψηφιακής αποδοχής και τον τύπο συσκευής.

Στη σημερινή πραγματικότητα, κατά την οποία η διασυνδεσιμότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο, το e-learning έχει περισσότερο νόημα από ποτέ. Προσφέρει στον οποιοδήποτε θέλει να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα, να προετοιμαστεί για μια δουλειά ή να αναζητήσει μια νέα καριέρα, τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την εκπαίδευση, να αποκτήσει πιστοποίηση ή κάποιο πτυχίο χωρίς να εγκαταλείψει την παρούσα εργοδοσία. Καθώς το e-learning ξεφεύγει από το όρια ενός ιδρύματος, πανεπιστημιακού ή μη, παρέχει στους «μαθητές» περισσότερους τρόπους για να συμμετέχουν στη μόρφωση, την εκπαίδευση και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, με όρους που οι ίδιοι οι «μαθητές» καθορίζουν.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τα πλεονεκτήματα του εταιρικού και του ατομικού e-learning και οι ποικίλοι τρόποι υλοποίησής του’>
Ατομικά και εταιρικά

Η ανάπτυξη της φιλοσοφίας για αναλυτικές μεθόδους στους κόλπους της εταιρείας έχει οδηγήσει σε επενδύσεις σε ανθρώπινα κεφάλαια και εταιρικά συστήματα πληροφορικής, όπως συστήματα για μετρήσεις επιτυχίας που αφορούν έσοδα, κερδοφορία, μέτρηση των γνώσεων, καθώς και διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων. Η χρήση του e-learning παρέχει ένα θεμέλιο για παρακολούθηση της απόδοσης που καθιστά τους συσχετισμούς μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογιών εκμάθησης εφικτούς.

Τα πλεονεκτήματα του εταιρικού e-learning έχουν δύο εκφάνσεις: α) την ανάγκη και τα ενδιαφέροντα των ατόμων που συνδέονται με ανταγωνισμό, αλλά και κοινούς στόχους, β) τις ανάγκες της εταιρείας που συνδέονται με αληθινά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Το σύστημα διαχείρισης γνώσης παρουσιάζει ενδιαφέρον. Όταν από τη μία συνδυάζονται χαρακτηριστικά αξιοπιστίας, αξίας και προβλέψεων και από την άλλη το μαθησιακό προφίλ των ατόμων, τότε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει ενδεχόμενα κενά και να προτείνει δραστηριότητες που συνδέουν την γνώση με την καθημερινή εμπειρία της δουλειάς.

Τα ίδια τα άτομα μπορούν να ελέγξουν την πρόοδο τους και να καθορίσουν πότε μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Πλήθος πηγών γνώσεων γίνονται διαθέσιμες όταν και όποτε θέλουν οι χρήστες. Επιπλέον τα συστήματα διαχείρισης γνώσεων προσφέρουν στους business managers τρόπους να εντοπίσουν την ανταπόδοση των επενδύσεων για γνώσεις και τον χρόνο που δαπανήθηκε γι’ αυτές τις διαδικασίες.

Ποικίλοι τρόποι
Κάποιοι τυπικοί τρόποι μέσω των οποίων τα e-learning προγράμματα υλοποιούνται είναι οι εξής:

  • Virtual classroom: είναι η πιο προσφιλής αναλογία για την δημιουργία προγραμμάτων e-learning. Η πρόθεση των visual classrooms είναι να διευρύνουν τη δομή και τις υπηρεσίες που συνοδεύουν επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν τη γνώση ανεξάρτητα με το που βρίσκονται. Απευθύνονται κυρίως σε αυτούς που επιδιώκουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαρτίζεται αποκλειστικά από on line μαθήματα. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει εμπειρίες όπου οι «μαθητές» συνδέονται, από διαφορετικές τοποθεσίες, μέσω internet, σε real time μαθήματα. Το μοντέλο της virtual classroom περιλαμβάνει μέρη για την αποστολή εργασιών για ανάγνωση και σχόλια, προπαρασκευαστικά φροντιστήρια και παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εργαλείων web conferencing.
  • Rapid e-learning: πρόκειται για μια απευθείας απάντηση στους σχεδιαστές του e-learning που έχουν εξαιρέσει τους ειδικούς σε μη τεχνικά θέματα και ίδιας φιλοσοφίας «μαθητές» από το να συνεισφέρουν περιεχόμενο γνώσης multimedia στη βάση δεδομένων.
  • On line learning: αναφέρεται σε σειρά μαθημάτων που δίνονται στο internet σε μαθητές σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπου η πρωταρχική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές και την εμπειρία τους προκύπτει μέσω τεχνολογίας networked υπολογιστών. Ολοένα και περισσότερο τα συστήματα διαχείρισης γνώσης εξυπηρετούν το «χτίσιμο» on line προγραμμάτων όπου η μαθησιακή εμπειρία είναι εξ’ ολοκλήρου μέσω ψηφιακού interface.
  • Mobile learning: βασίζεται στη διαθεσιμότητα διαδεδομένων δικτύων και φορητών ψηφιακών συσκευών που συμπεριλαμβάνουν laptop, MP3, κινητά τηλέφωνα κ.ά. Το mobile learning εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της ευελιξίας λόγω φορητότητας. Παρέχει τη δυνατότητα να συνδέει ανεπίσημη μαθησιακή εμπειρία που προκύπτει στη διάρκεια της ημέρας, με επίσημη μαθησιακή εμπειρία, με τη χρήση παιχνιδιών με on line εφαρμογές.
  • Performance support systems: εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων, checklist και άλλου είδους βοήθεια έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν τη ροή της δουλειάς σε οποιοδήποτε σημείο είναι απαραίτητο. Τα εργαλεία υποστήριξης απόδοσης μπορεί να είναι απλά και κατευθείαν στην ουσία ή έντονα ενισχυμένα, ανάλογα με την ανάγκη και την κρισιμότητα της απόδοσης.

<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Το υπόβαθρο της καινοτομίας, Δρ. Τάσου Βασιλόπουλου’>
Το υπόβαθρο της καινοτομίας
Του Δρ. Τάσου Βασιλόπουλου, CIO της DHL Express Hellas SA

Η δια βίου και συνεχής εκπαίδευση, κρίνεται πλέον απαραίτητη, για τα στελέχη Πληροφορικής, όχι μόνο για να καλύψουν την συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας (που μερικές φορές ο ρυθμός αλλαγών είναι εξαιρετικά μεγάλος), αλλά κυρίως, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της παραγωγικής δομής και διάρθρωσης των εταιρειών.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο ρόλος της Πληροφορικής στις παραγωγικές διαρθρώσεις των εταιρειών αλλάζει συνεχώς και ανάλογα με την ωριμότητα της Πληροφορικής σε κάποια εταιρεία διαφοροποιείται συνεχώς. Οι επενδύσεις των εταιρειών στην Πληροφορική, διαφοροποιούνται. Ταυτόχρονα η ανάγκη περαιτέρω αυτόματης και έξυπνης διαχείρισης της πληροφορίας και επιπλέον αυτοματισμών κρίνεται πλέον απαραίτητος παράγοντας για την βιωσιμότητα των εταιρειών. Τα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής καλούνται, στη σύγχρονη πραγματικότητα, να πλησιάσουν ολοένα και περισσότερο την επιχειρησιακή δομή και δραστηριότητα και η συμμετοχή τους κρίνεται  απαραίτητη όχι μόνο στον σχεδιασμό των στρατηγικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, αλλά και στην υλοποίηση αυτών.

Ο παράγων καινοτομία
Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη τα στελέχη Πληροφορικής να είναι έτοιμα, κατάλληλα προετοιμασμένα και με δεξιότητες και γνώσεις, όπως η αποτελεσματική διαχείριση πόρων, είτε υλικών είτε οικονομικών. Οι προσδοκίες των εταιρειών δεν περιορίζονται πλέον στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού και την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση αυτού, αλλά προσδοκούν και αξιώνουν την καινοτομία. Η καινοτομία βασίζεται στη γνώση και στο know how.

Η γνώση αυτή θα πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο με ένα δομημένο και ορθολογιστικό τρόπο, αλλά να εμπλουτιστεί και ολοένα να γίνεται καλύτερη και κυρίως βιώσιμη. Αυτό βέβαια το επιτυγχάνεις με την συνεχόμενη εκπαίδευση είτε σε οργανωμένα εκπαιδευτικά κέντρα είτε δια της συμμετοχής σε οργανωμένα έργα (ερευνητικά ή και παραγωγής).

Μελλοντικές ενέργειες
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το μέλλον δεν μας συμβαίνει έτσι τυχαία και απλά, αλλά το δημιουργούμε. Μπορούμε βέβαια, να το δημιουργήσουμε σε κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, σε οργανωμένες και δυναμικές ομάδες, με τα απαραίτητα κίνητρα, με το απαιτούμενο ενδιαφέρον, την ικανοποίηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο των τεχνολογιών όσο και των εταιρικών.

Τα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής καλούνται να συμμετέχουν ή ακόμα και να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εργασιακά περιβάλλοντα. Βέβαια για να αντεπεξέλθουν στις προσκλήσεις αυτές χρειάζεται η απαραίτητη γνώση και δεξιότητα, όχι μόνο αυτή του Manager ή του management, αλλά ένα βήμα περαιτέρω, αυτή του leader και του leadership. Τις δεξιότητες αυτές μπορούμε να τις βελτιώσουμε (ή και να τις αποκτήσουμε) με την κατάλληλη εκπαίδευση.
<‘here’>