Σε μια πληθώρα σημαντικών ερευνητικών έργων για την εκπαίδευση συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, υιοθετώντας τις τελευταίες τάσεις στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και ποικίλες εμπειρίες μέσω της συνεργασίας με διεθνείς ερευνητικούς φορείς και ενισχύοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με βασικό σκοπό την καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ου αιώνα (ως γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ζωής) και για τους μαθητές, και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονείς.

Το σχολείο έχει αποκτήσει ήδη πανευρωπαϊκή αίγλη κυρίως λόγω της συμμετοχής του ως αναδόχου (coordinator) στο ευρωπαϊκό έργο LLP: School on the Cloud, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο, στο οποίο συμμετέχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 57 εταίρων, έχει στόχο την αξιοποίηση του cloud στην εκπαίδευση. To έργο ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2017 και τα παραδοτέα του κατέληξαν στο προτεινόμενο «Cloud Strategy for European Education». Εξίσου σημαντικό είναι και το νέο μεγάλο έργο Horizon 2020: «iRead: Infrastructure and integrated tools for personalized learning of reading skills», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή 17 ευρωπαίων εταίρων από 9 χώρες.

«Το έργο άρχισε να υλοποιείται τον Ιανουάριο 2017 και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει το σχολείο μας. Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η εξατομικευμένη παρακολούθηση των αναγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών σε διαφοροποιημένα γλωσσικά περιβάλλοντα, βασισμένα σε τεχνολογίες λογισμικού, μέσω προσωποποιημένου περιεχομένου και αναλυτικής μάθησης (learning analytics)» δηλώνει στο NetFAX ο Γιάννης Κωτσάνης, Υπεύθυνος Τμήματος R&D των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Στο project θα εργασθούν, για 726 ανθρωπομήνες σε διάρκεια 4 ετών, 100 επιστήμονες (γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, παιδαγωγοί, μηχανικοί Πληροφορικής, προγραμματιστές, διαχειριστές έργων, καθώς και νέοι ερευνητές). Ανάδοχος του έργου το Βρετανικό Πανεπιστήμιο University College London – Institute of Education. Από την Ελλάδα συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα (συντονίζοντας 25 ελληνικά δημόσια σχολεία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και οι Εκδόσεις Πατάκη.

Πέρα από τα παραπάνω, υλοποιούνται πολλά νέα έργα κυρίως Erasmus+ με Ευρωπαίους εταίρους. Συγκεκριμένα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα IDPBC (Identity and Diversity Picture Book Collections), Lire 2.0 (Promoting Reading Communities through the Use of Web 2.0 Technologies and Shaping up LIfelong REaders and Learners of the Digital Era), Commix (Empowering Literacy in Adolescents through Creative Engagement with Comics), Teach-Inc (TEACHing for INnovation and Creativity in school).

Σε όλα αυτά τα τα Εκπαιδευτήρια Δούκα συμμετέχουν ως partners. Τέλος, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους έχει προγραμματιστεί η έναρξη πολλών έργων, όπως το Mathsmile (Mathematical Cartoons Helping Pupils to Learn and Smile), EL-STEM (Enlivened Laboratories within STEM Education – Motivating EU Students to Choosing STEM Studies & Careers and Improving their Performance in Courses related to STEM Education) και το SLIDEshow (Showcasing Self-regulated Learning Implemented through Data-driven Education) στο οποίο θα αναπτυχθεί ένα app για την ενίσχυση της συνεργατικότητας στο σχολείο.