Σημάδια έντονης ανάκαμψης εμφάνισε τον Οκτώβριο ο εν γένει κλάδος της Πληροφορικής και της ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών λογισμικού στη χώρα μας, όπως προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας που συντάσσει σε μηνιαίο επίπεδο το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Μάλιστα, σύμφωνα με το τελευταίο, ο κλάδος κατάφερε να επιτύχει «εκρηκτική» ανάπτυξη, σε σημείο που ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών να ανέρχεται στις 90,3 μονάδες έναντι 84,7 τον προηγούμενο μήνα και 57,5 μονάδες τον Οκτώβριο του 2015. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ αναφορικά με το ισοσκελισμένο ισοζύγιο διαμορφώνονται στις +16 μονάδες, ενώ σε ανοδική τροχιά κινούνται και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, καθώς θα φτάσει στις +32 μονάδες έναντι +18 μέχρι πρότινος.

Σε εντελώς αντιδιαμετρική τροχιά βρίσκονται οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση, καθώς διαμορφώνονται σε +20 μονάδες εν συγκρίσει με τις +27 μονάδες που ήταν προηγουμένως. Αναφορικά με το οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην χώρα μας, ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, κινούμενος στις 93,8 μονάδες έναντι 91,4 τον Σεπτέμβριο. Κάτι, που είναι απόρροια της σχετικής βελτίωσης των προσδοκιών πρωτίστως στον τομέα των υπηρεσιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οριακά στη βιομηχανία.