Σε πρόσφατη μελέτη της η Gartner εκτιμάει ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν σχεδόν 21 δισ. συσκευές, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το Internet of Things (IoT).

Αυτός ο τεράστιος αριθμός δικτυωμένων συσκευών θα δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στους οργανισμούς για να τις δηλώσουν και να τις συμπεριλάβουν στις πολιτικές πρόσβασης των δικτύων τους. Στο πλαίσιο αυτό η Gartner συστήνει στις επιχειρήσεις να ενημερώσουν τις πολιτικές πρόσβασης στο δίκτυο, ώστε να προετοιμαστούν για τις επιθέσεις hackers που θα δεχθούν στο μέλλον.