Η Γαλλική εταιρεία διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ERDF (Electricite Reseau Distribution France), θυγατρική της EDF, ανακοίνωσε την εκκίνηση ενός προγράμματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να αντικατασταθούν 35 εκατομμύρια μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος παλαιού τύπου.

Για το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής 300.000 μετρητών, η ERDF επέλεξε την Atos Origin ως “αρχιτέκτονα” του σχετικού πληροφορικού συστήματος και επικεφαλής μιας ένωσης εταιρειών τεχνολογίας.

Οι νέοι “έξυπνοι” μετρητές θα είναι ικανοί να ανταλλάσσουν δεδομένα με το πληροφοριακό σύστημα, ούτως ώστε να επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως ανάγνωση αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου.

Καθοριστικός παράγοντας για την κατακύρωση του έργου ήταν η μακρόχρονη (από το 1978) συνεργασία της Atos Origin με την EDF, στα πλαίσια του Γαλλικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.